خدمات بیمه Archives | وب سایت رسمی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته

۲۴فروردین
بیمه سرنشین آسانسور + تعهدات و قیمت

بیمه سرنشین آسانسور + تعهدات و قیمت

بیمه آسانسور بدون شک بهترین راه برای به حداقل رساندن خسارات و آسیب هایی است که امکان دادرد در آسانسور اتفاق بیوفتد. شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور ملزم به چک و یادآوری این موضوع هستند زیرا در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار و نداشتن بیمه آسانسور، مسئولیت حادثه و جبران خسارت برعهده مالک، مدیر ساختمان و شرکت سرویس کار است.

۱۵فروردین
بیمه درمان تکمیلی + مدارک مورد نیاز

بیمه درمان تکمیلی + مدارک مورد نیاز

بیمه تکمیل درمان: این بیمه نامه در ۲سطح با فرانشیز ۱۰ درصد ( به شرح تعهدات ذیل) لحاظ شده است. بیمه تکمیل درمان کوثر فاقد دوره انتظار و دارای پوشش حداکثری می باشد. مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه کوثر در سطح کشور از طریق سایت شرکت به آدرس www.kins.ir  قابل رؤیت می باشد. هزینه […]