افتتاح شعبه حل اختلاف دفتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته در خراسان شمالی

افتتاح شعبه حل اختلاف دفتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته در خراسان شمالی

در سالروز ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت افتتاح شعبه حل اختلاف دفتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته در خراسان شمالی با افتتاح این شعبه حل اختلاف سومین شعبه در دفاتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته فعالیت خود را آغاز کرد.

بازرسی از آسانسورهای غیر استاندارد اماکن عمومی توسط اعضای اتحادیه با حکم دادستان مشهد

بازرسی از آسانسورهای غیر استاندارد اماکن عمومی توسط اعضای اتحادیه با حکم دادستان مشهد

حضور اعضای اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته با حکم دادستان مشهد در اماکن با کاربری عمومی ، بازرسی از آسانسورهای غیر استاندارد و دادن اخطار جهت استاندارد سازی و در صورت عدم اقدام پلمپ آسانسورها.

آخرین اخبار

افتتاح شعبه حل اختلاف دفتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته در خراسان شمالی

افتتاح شعبه حل اختلاف دفتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته در خراسان شمالی

در سالروز ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت افتتاح شعبه حل اختلاف دفتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته در خراسان شمالی با افتتاح این شعبه حل اختلاف سومین شعبه در دفاتر اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته فعالیت خود را آغاز کرد.

بازرسی از آسانسورهای غیر استاندارد اماکن عمومی توسط اعضای اتحادیه با حکم دادستان مشهد

بازرسی از آسانسورهای غیر استاندارد اماکن عمومی توسط اعضای اتحادیه با حکم دادستان مشهد

حضور اعضای اتحادیه کشوری آسانسور پله برقی و خدمات وابسته با حکم دادستان مشهد در اماکن با کاربری عمومی ، بازرسی از آسانسورهای غیر استاندارد و دادن اخطار جهت استاندارد سازی و در صورت عدم اقدام پلمپ آسانسورها.

دوره های آموزشی