۱۷فروردین
امکان بهره مندی واحدهای صنفی حقوقی از ابزار تامین مالی جمعی (Crowdfundling)

امکان بهره مندی واحدهای صنفی حقوقی از ابزار تامین مالی جمعی (Crowdfundling)

امکان بهره مندی واحدهای صنفی حقوقی از ابزار تامین مالی جمعی (Crowdfundling) فراهم و با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی معاونت محترم طرح و برنامه وزارت متبوع و نیز تسهیل گری و تعامل شرکت فرابورس…

۱۵فروردین
بیمه درمان تکمیلی + مدارک مورد نیاز

بیمه درمان تکمیلی + مدارک مورد نیاز

بیمه تکمیل درمان: این بیمه نامه در ۲سطح با فرانشیز ۱۰ درصد ( به شرح تعهدات ذیل) لحاظ شده است. بیمه تکمیل درمان کوثر فاقد دوره انتظار و دارای پوشش حداکثری می باشد. مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه کوثر در سطح کشور از طریق سایت شرکت به آدرس www.kins.ir  قابل رؤیت می باشد. هزینه […]