مجموعه کتاب های راهنمای جامع نصب آسانسور و پله برقی و راهنمای جامع سرویس آسانسور و پله برقی منتشر شد.

قابل توجه کلیه اعضای اتحادیه
مجموعه کتاب های راهنمای جامع نصب آسانسور و پله برقی و راهنمای جامع سرویس آسانسور و پله برقی به همت کمیسیون آموزش در راستای ارتقای سطح علمی و فنی افراد فعال در صنف و صنعت به چاپ رسید.
در صورت تمایل به تهیه کتاب با شماره تلفن های ۶۶۵۲۰۳۰۱ و ۶۶۵۲۰۳۰۲ (دفتر اتحادیه) تماس حاصل فرمائید.