عدم بکارگیری مشمولان غایب

عدم بکارگیری مشمولان غایب

به استناد ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲مجلس شورای اسلامی، کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها،آموزشگاه‌ها،کارگاه‌ها، بنگاه‌ها،مغازه‌هاو تعمیرگاه‌ها به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی (وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صنعت،معدن و تجارت ) شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می شوند. جزییات بیشتر در متن نامه پیوست می‌باشد.

اتحادیه کشوری آسانسور