شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنف آسانسور و پله برقی در محل اتحادیه تشکیل شد. | وب سایت رسمی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته

شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنف آسانسور و پله برقی در محل اتحادیه تشکیل شد.

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به همکاران و در آستانه سال ۱۴۰۰، با ابلاغهای صادره از سوی معاون محترم رییس قوه قضائیه و رییس مرکز شوراهای حل اختلاف، شعبه حل اختلاف ویژه صنف آسانسور و پله برقی در محل اتحادیه تشکیل شد.

برچسب ها