جلسه با نمایندگان شرکت‌های بیمه

جلسه با نمایندگان شرکت‌های بیمه در جهت تسهیل شرایط استفاده اعضای اتحادیه از خدمات بیمه‌ای

در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ که در محل اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته برگزار گردید، شرایط بیمه‌نامه‌های عمر ‌و مستمری بررسی و در جهت تسهیل آن برای اعضای محترم اتحادیه تبادل نظر شد.

در این جلسه که با حضور رییس اتحادیه ( آقای مهندس ابریشمی) و روسای کمیسیون‌های طرح و برنامه و امور رفاهی برگزار شد. پیشنهاد‌های بیمه‌های سامان، خاورمیانه، کارآفرین و کوثر در این‌خصوص مطرح گردید. آقای مهندس ابریشمی با تاکید بر تسهیل و ارایه تخفیف حداکثری به نمایندگان مذکور و به منظور بررسی در جلسه بعدی هیئت مدیره پیشنهاد نهایی و مکتوب ایشان را خواستار شدند.