ثبت نام کلیه شاغلین صنف و صنعت آسانسور پله برقی جهت واکسیناسیون کووید ۱۹

اعضای محترم:

با توجه به پیگیری های به عمل آمده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جلب نظر مساعد وزیر محترم، کلیه واحدهای صنفی عضو اتحادیه و دارای پروانه کسب معتبر حقیقی یا حقوقی و دارندگان پروانه واحد طراحی و مونتاژ در سراسر کشور، در اولویت تزریق واکسن قرار گرفتند.

لطفاً حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  21/06/1400 نسبت به ارسال مدارک ذیل به دبیرخانه اتحادیه به شماره واتساپ ۰۹۹۲۸۵۱۵۲۷۱ اقدام نمائید.

  1. ارائه جدیدترین لیست بیمه تامین اجتماعی ممهور به مهر شرکت
  2. درخواست کتبی مهر و امضا شده جهت معرفی پرسنل شرکت باقید شناسه صنفی یا شناسه کسب و کار درج شده در پروانه طراحی و مونتاژ مطابق با جدول ذیل
  3. ارسال لیست نفرات مطابق با جدیدترین لیست بیمه تامین اجتماعی مطابق جدول ذیل در قالب فایل اکسل
ردیفاستانشهرستاننامنام خانوادگیکدملیتاریخ تولد
روز/ماه/سال
شماره موبایل

خواهشمند است از ارسال لیست اعضای خانواده که در لیست تامین اجتماعی نمی باشند و افرادی که بر اساس فراخوان‌های وزارت بهداشت مشمول واکسیناسین شده اند خودداری نمائید.

برچسب ها