بیمه درمان تکمیلی + مدارک مورد نیاز | وب سایت رسمی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته

بیمه درمان تکمیلی + مدارک مورد نیاز

بیمه تکمیل درمان:

این بیمه نامه در ۲سطح با فرانشیز ۱۰ درصد ( به شرح تعهدات ذیل) لحاظ شده است. بیمه تکمیل درمان کوثر فاقد دوره انتظار و دارای پوشش حداکثری می باشد. مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه کوثر در سطح کشور از طریق سایت شرکت به آدرس www.kins.ir  قابل رؤیت می باشد. هزینه سالانه طرح۱ به ازای هر نفر مبلغ ۱۹٫۸۶۰٫۰۰۰ ریال و طرح۲ مبلغ ۲۳٫۴۶۰٫۰۰۰ ریال می باشد.(به هزینه های مذکور مبلغ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد)
جهت استفاده از این بیمه نامه، پرسنل خود را تحت لیست پیوست معرفی نموده و به همراه مدارک اعلامی و فایل اکسل تکمیل شده بر روی cd یا فلش و مبالغ آن حضوراً تحویل دفتر مرکزی اتحادیه یا دفاتر استانی نمائید.

۴۰ درصد مبلغ کل را به صورت نقد با شناسه واریز ۱۷۰۰۰۸۰۳۲۱۵۱۰۵ به شماره شبا IR40120000000004427824694 یا شماره حساب ۴۴۲۷۸۲۴۶۹۴ نزد بانک ملت شعبه تهران نو  بنام شرکت بیمه کوثر واریز نموده و مابقی را طی دو فقره چک مساوی و متوالی دو ماه و چهار ماه در وجه شرکت بیمه کوثر تحویل اتحادیه نمائید.

برچسب ها